วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เติมคนดี ครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม รด.จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา โดยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูเพชรลดา กุศลสร้าง
ข่าว :
ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์