นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา โดยในวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567 งานส่งเสริมคุณธรรม ฯ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาทางพระพุทธศาสนา” เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะผู้เรียนทางด้านพระพุทธศาสนาเข้าถึงหลักพุทธรรม ตามกระบวนการไตรสิกขา ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง
ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์