วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางสาวดวงธิดา เจริญสุข นำนักเรียนวงโยธวาทิต เข้าร่วมขบวนพาเหรด พิธีเฉลิมฉลองโล่รางวัลของบริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ ณ บริษัท เบนช์มาร์ค อิเลคทรอนิคส์ นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูดวงธิดา เจริญสุข
ข่าว : ครูดวงธิดา เจริญสุข / ครูขันติ
จาบกลาง
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th