วันเสาร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารตัวแทนครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยมหาราช เนื่องในอภิลักขิตสมัย ๒๐๐ ปี นับแต่ทรงพระผนวช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนาราม

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว :
ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th