วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์
ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th