วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบหมายให้ครูผู้ช่วย จำนวน 11 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมพัฒนาครูผู้ช่วยด้วยนวัตกรรม บอร์ดเกมทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Innovative Leaders for Quality Education) ประจำปี 2567 ณ หอประชุม 84 พรรษา โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ 1” เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยพัฒนาครู ด้วยบอร์ดเกมทางการศึกษา ทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

ภาพ : ครูภูวเรศน์ น้อมถวาย
ข่าว : ครูภูวเรศน์ น้อมถวาย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th