วันอังคารที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีประดับอินทรธนูแสดงความยินดีกับข้าราชการครูที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ ครูชำนาญการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางสุภาภรณ์ สาพิมาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
2. นางสาวขนิษฐา นนทะวงษ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive