วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมจัดนิทรรศการโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ “น้ำพระราชหฤทัยจิตอาสา สร้างสุขแก่ปวงประชา“ โดยตัวแทนนักเรียนจิตอาสาพระราชทาน ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ต่อนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพิธีรับมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งนิทรรศการจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ภาพ : ครูนิจ สังข์กาศ / ครูกรวิชญ์ ทับทอง
ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th