วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2567 นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้ารับรางวัล “คนดี ศรี สกสค. อย.” ประจำปี ๒๕๖๗ โดย ดร.พีระพันธ์ เหมะรัต เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานในการมอบจัดโดย สกสค.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

ภาพ : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์
ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th