นายถาวร ทิพยโสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มอบหมายให้ นายศักดิ์ดา ซุคคาน นำคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์เข้าการอบรมและดำเนินการตามโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เป็นผลให้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเยาวชนพลเมืองดี โดยสถาบันพระปกเกล้า ภายใต้โครงการผู้นำเยาวชนพลเมืองดีประจำปีงบประมาณ 2566

ภาพ : ครูศักดิ์ดา ซุคคาน / ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์