ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางนิจ สังข์กาศ นางสาวสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์ และนายกิตติพล ใจผ่อง ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วม งานประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 โดยนายแพทย์พงศ์เกษม ไข่มุกด์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวดจังหวัด อำเภอ เขต และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศประจำปี 2567 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพ : ครูสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์
ข่าว : ครูสุพัชรภรณ์ บุญสวัสดิ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th