วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์มอบหมายให้ นางสาวณัฐชา ชิงชัย และ นางสาวเพชรลดา กุศลสร้าง นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงชุดพิเศษต้อนรับนายกรัฐมนตรี ชุด “อยุธยาเมืองกำเนิดโขน” ในงานเทศกาลโขนกรุงศรี ปีที่ 5 ณ ลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง
ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th