วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๗.๐๐ น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสาวมรกต วงษ์เนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นำตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมพระพิรุณระลึกโปรดเกล้าฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

ภาพ : รองฯ มรกต วงษ์เนตร / ครูชนิศา วัฒนวิเชียร / ครูมีนมัตสยา พันธ์บัวหลวง
ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th