วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีโดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม โดยจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรอันเป็นการส่งเสริมค่านิยมอันพึงประสงค์ ปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรมที่ดี

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่ ทำบุญตักบาตร , ถวายพระพร