ชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบระบำเฉลิมพระเกียรติ “รู้รักสามัคคี ถวายความภักดี ตามวิถีวัฒนธรรม” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนเครือข่ายนาฎศิลป์ในจังหวัด วิทยากรผู้ถ่ายทอดท่ารำ อาจารย์นพวรรณ จันทรักษา นาฎศิลปินอาวุโสสำนักการสังคีต กรมศิลปากร โดยมี นางสาวณัฐชา ชิงชัย นางสาวรัตน์ฐาน์อร บุญอินทร์ และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ จำนวน 9 คน ร่วมแสดงด้วย ในวันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ งานเทศกาลโขนกรุงศรี ณ ลานหลังวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย
ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th