ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดอบรม โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ณ ห้องจันทรเกษม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์โดยมีนายชัยวัฒน์ คลังทรัพย์ ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมการอบรม ในครั้งนี้ด้วย

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูเทิดทูน บุญประกอบ
ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ Drive