วันเสาร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้
นางสาวธิดา บริรักษ์เลิศ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นำตัวแทนครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีถวาย
ราชสักการะน้อมรำลึกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) วันรำลึกครบรอบ ๑๒ ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ ณ อาคารหอจดหมายเหตุพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : งานชุมชมสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์