วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 11.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม การลงพื้นที่ ติดตามประเมินผล การดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ซึ่งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้เป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 2 โดยมีนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกภาคส่วน คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมจัดบูทนิทรรศการและร่วมให้กำลังใจ

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล /AYS Production
ข่าว : ครูกิตติพล ใจผ่อง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ Drive