วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2567 พระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะภาคสงฆ์ที่ 17-18 (ธ.) เป็นประธานดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาโดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วม นำสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ร่วมเวียนเทียน และฟังธรรม ร่วมกับ คณะสงฆ์ และพุทธศาสนิกชน ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง
ข่าว :
ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูขันติ จาบกลาง
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th