วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ชวนคิดชวนทำ เน้นย้ำ PA การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้อย่างไรให้ตอบโจทย์ 8 ตัวชี้วัด” โดยผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายนจรส ศิริขรรแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว :
ครูอัมพร กองโชค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Drive