วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอัครวัชร ลือสมุทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนกบินทร์วิทยา จังหวัดปราจีนบุรี

ภาพ : ครูบอล โพธิ์เอี้ยง / ครูพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ / ครูมนัสภรณ์ แก้วตา /
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th