วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กล่าวต้อนรับ พร้อมให้โอวาทนักเรียนในโอกาสเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โดมหน้าเสาธงโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : AYS Production
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ Drive