พิธีตั้งศาลพระภูมิ และศาลตายาย
วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗


Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์