วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดร.ถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และเยาวชนแกนนำ เข้ารับการประเมินการประกวดโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (รอบการนำเสนอระดับประเทศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาโครงงานคุณธรรม เรื่อง รด. รุ่นใหม่ ทำความดี เพื่อความดี ของกลุ่มเยาวชน รด. New Gen โดยคณะกรรมการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ภาพ : ครูกรวิชญ์ ทับทอง
ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูขันติ จาบกลาง
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์