วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 9.00 น. กลุ่มบริหารงบประมาณโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดประชุมงานพัสดุและการเบิกจ่ายเงิน ให้กับครูและบุคลากรที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายพัสดุ ณ ห้องเยือนโสน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th