วันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 เวลา 14.00 น. นายถาวร ทิพย์โสต ประธานชมรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้มาตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ กองอำนวยการฝึกภาคสนาม หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 18

ภาพ : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง
ข่าว : ครูเพชรลดา กุศลสร้าง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์