วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566 งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “วันเมตตาอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อช่วยนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์
หรือมีความจำเป็นต้องได้รับทุนการศึกษา ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 122 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 244,000 บาท
2.สำหรับนักเรียนประพฤติดี ช่วยเหลืองานนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ ในกิจกรรม To be Number 1, วงโยธวาทิต, นาฏศิลป์ และดนตรีไทย จาก บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 10,000 บาท
โดยมีนายถาวร ทิพย์โสต
ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในนามโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมาในครั้งนี้

ภาพ : งานประชาสัมพันธ์
ข่าว : ครูสุธิดา ทองชุม / ครูขันติ จาบกลาง
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ Drive