วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสุภัสสร ศิริขันธ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ เเละทีมทะเบียนวัดผลโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้นักเรียนได้จบตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ เเละจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเวลาที่กำหนด

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th