สอบธรรมสนามหลวง ธรรมศึกษา ชั้นตรี โท และเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

Cr.เพจสังคมศึกษา อยุธยานุสรณ์