วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น.นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้ นางวาสนา ภาคาแพทย์ และนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคกลาง “หว่านข้าว ชาวสาคลี” ณ ชั้นล่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสาคลีวิทยา

ภาพ : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์
ข่าว : รองฯ วาสนา ภาคาแพทย์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th