วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะครูงานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่สนใจ จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการงานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ Coaching เป้าหมายชีวิต” ณ โรงเรียนภาชี “ สุนทรวิทยานุกูล” จัดโดย ศูนย์ยุวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อของพี่ ๆ จากหลากหลายสถาบัน กิจกรรมการเดินแบบเครื่องแต่งกายประจำสถาบันและนิทรรศการของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ให้ความรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุยสอบถามกับรุ่นพี่แต่ละสถาบันเกี่ยวกับแนวทางการศึกษาต่อในอนาคต

ภาพ : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่
ข่าว : ครูมะลิวัลย์ ทองแผ่ / ครูขันติ จาบกลาง
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th