วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำตัวแทนครูเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณพระอุโบสถวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : รองฯ วทันยา อ่ำพันธ์ / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : งานชุมชนสัมพันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์