วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายนพ.ศ.2566 คุณอายุวัต จงเจริญชัยกุล และ คุณริณรณีญ์ เสนีย์วาสน์ ได้บริจาคพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว ราคา 1500 บาท ให้กับชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์ เป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

ภาพ : ครูณัฐชา ชิงชัย
ข่าว : ครูณัฐชา ชิงชัย / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th