วันเสาร์ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ห้องจันทรเกษม วิทยากรโดย นางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดโดย งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณ

ภาพ : ครูนันทมิตร สุภสิงห์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์