วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น. คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสุกัญญา เจริญสุข
เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์) สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์