วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธิเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินโครงการ ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุม มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์โครงการที่จะประเมิน การศึกษารูปแบบการประเมิน การกำหนดประเด็น ของการประเมิน ตลอดจนสรุปรายงานการประเมินโครงการ จัดโดยงานแผนงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ วิทยากรโดย ผอ.ดิเรก สายศิริวิทย์ ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูจรินญา ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์