วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เข้าร่วมรับรางวัล ผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
1.รางวัลสถานศึกษาต้นเเบบการเเนะเเนวนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(YC) วิถีใหม่
ระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566
2.การประเมินคุณธรรมเเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลการประเมิน 96.03 ระดับ AA
3.รางวัลชนะเลิศ “สถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4.นายตุลา จำนงค์ทรัพย์ รางวัลการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก(Active Learning)
ประเภทครูผู้สอน ระดับดีมาก
5.นายฉัตรชัย สัตบุษ รางวัลการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในรูปแบบ Symposium
ประเภทครูผู้สอน ระดับดีมาก

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์