พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
“กษิณาลัยกตเวที เกียรติศักดิ์ศรีอยุธยานุสรณ์”
ผอ.ประจวบ เงินเหรียญ คุณครูราตรี ยินยอม คุณครูเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง และคุณครูชญานิศ สุธรรมมา
ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง

Cr.Ays Production