วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน (Classroom action Research) เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ปีการศึกษา 2566 วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิติกร อ่อนโยน ผศ.ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโดย งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา อบรม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริกูล / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ Google Drive , เพจงานประกัน 1 , เพจงานประกัน 2