วันอังคารที่ 19 กันยายน พ.ศ.2566 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตัวแทนผู้บริหาร โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะให้ สภากาชาดไทย จัดโดย อำเภอพระนครศรีอยุธยา และเหล่ากาชาด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา

ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th