วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสุภัสสร ศิริขันธ์ ตำแหน่งครู เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาโรงเรียนให้เข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโรงเรียนในสังกัด สพม.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจัดโดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนายบัญชา ปลื้มอารมย์ รองผู้อำนวยการ สพม.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงวิทย์ นิลเทียน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร อบรม ณ หอประชุมพระราชทานรัชกาลที่ 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

ภาพ : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์
ข่าว : ครูสุภัสสร ศิริขันธ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th