วันพุธที่ 13 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการ ได้มอบกระเช้าเยี่ยมไข้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. นายเทอดศักดิ์ ยังพึ่ง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
2. นางสาวนิรชา เมษประสาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
3. นางสุภาภรณ์ สาพิมาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4. นายบอล โพธิ์เอี้ยง ครูอัตราจ้าง

ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์