วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรม Open House 2023 Theme : ” Experts with the Heart ” โดยมีการจัดกิจกรรมเปิดบ้าน STIN แนะนำประวัติความรู้ด้านสุขภาพ การแข่งขันทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการแข่งขันตอบปัญหาสุขภาพ เป็นต้น ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. ในการนี้โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้นำนักเรียนชั้น ม.6 ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 8 คน โดยมีครูสุธิดา ทองชุม เป็นผู้ดูแล

ภาพ : ครูสุทธิดา ทองชุม
ข่าว : ครูสุทธิดา ทองชุม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์