วันศุกร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงเรียน มอบเงินเยี่ยมคลอดบุตร จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นขวัญและ กำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้
1. นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2. นางสาวสุธิดา ทองชุม ครูงานแนะแนว

ภาพ : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์