วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2566 งานกิจการนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้จัดการประชุม ผู้ปกครองนักเรียนที่มีความเสี่ยงเรื่องพฤติกรรม และนักเรียนที่ยังไม่ได้นำผู้ปกครองมามอบตัวในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 จึงได้เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 กลุ่มดังกล่าว มาประชุม ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เพื่อรับฟังคำชี้แจงและแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน และดำเนินการมอบตัวให้เสร็จสิ้น ทั้งนี้มีนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และนางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจ และร่วมกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน

ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ
ข่าว : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th