วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นสนามสอบการทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบดิจิทัล – ระดับสนามสอบ โดยนางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นหัวหน้าสนามสอบ

ภาพ : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข
ข่าว : รองฯ สุกัญญา เจริญสุข / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th