วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.30 น.นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำเอกสารในการประเมิน ITA Online ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ทุก 4 ฝ่าย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องวิโรจนานุสรณ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูจันทร์จิรา มาใจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th