วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ มอบหมายให้นางวาสนา ภาคาแพทย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีการทำสามีจิกรรม ของคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) ในศุภวาระดิถีเข้าพรรษาประจำปี 2566 ณ พระอุโบสถวัดเสนาสนาราม พระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูกรวิชญ์ ทับทอง
ข่าว : ครูกรวิชญ์ ทับทอง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th