วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 คณะกรรมการสภานักเรียนได้จัดกิจกรรม AYS Music Festival เพื่อส่งเสริมศักยภาพทางดนตรีให้กับนักเรียนได้แสดงออก อย่างสร้างสรรค์ ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดยนายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี ภายใน งานจัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีโฟล์คซองจำนวน 8 วง และคอนเสิร์ตพิเศษ จากศิษย์เก่าและครู บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูวรัญญา ประคองจิตร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  Drive , Drive AYS Production