วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2566 กลุ่มบริหารงานทั่วไป เเละงานเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดพอเพียง ณ ลานโดมกิจกรรม โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยมีร้านค้า สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 25 ร้านค้า กิจกรรมตลาดพอเพียง เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรู้ การประกอบอาชีพ ฝึกการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เพื่อเป็นเเนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูวิทยา จันทร์ปิง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่  เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์